PL|EN|DE Twitter facebook

Zeig Jeffrey , Ph.D., (AZ, US)

« Przejdź do listy wykładowców

Założyciel i dyrektor The Milton H. Erickson Foundation INC Phoenix, Arizona, USA, jeden z najwybitniejszych uczniów M.H.Ericksona. Jest psychologiem klinicznym, prowadzi prywatną praktykę oraz warsztaty w ponad 30 krajach na świecie. Razem z The Milton H. Erickson Foundation jest organizatorem odbywających się od roku 1985 największych konferencji terapeutycznych na świecie "Evolution of Psychotherapy" – spotkań wiodących przedstawicieli różnych szkół i kierunków psychoterapii.
Wykładowca na warsztatach: 25-26.09.1990, "Ericksonian Psychotherapy", Warszawa, 10-11.10.2000, "Terapia małżeństw i par"" Kraków; 18-19.11.2008 "Lęk i depresja" Łódź.
www.jeffreyzeig.com

Wybrane pozycje bibliograficzne:

1997 Zeig J.K., "Spotkania z Ericksonem. Niezwykły człowiek, niezwykła terapia", GWP, Gdańsk.

2005 Zeig, J.K., i Munion, M. "Milton H. Erickson", GWP Gdańsk

2000 Zeig, J.K., Geary B. "The letters of Milton H.Erickson", Phoenix Zeig, Tucker & Theisen Inc.

2001 Zeig, J.K., (Ed.) "Changing Directives. The Strategic Therapy of Jay Haley", Foundation Press.

2001 Zeig, J.K., (Ed.) "Handbook of Ericksonian Therapy", Foundation Press.

2001 Zeig, J.K., Geary, B. (Eds) "The Handbook of Ericksonian Hypnosis and Psychotherapy", Foundation Press

2002  Erickson  M.H., Zeig J.K.,  Krege W., „Meine Stimme begleitet Sie überallhin. Ein Lehrseminar.”, Klett-Cotta Verlag.

2006 Zeig, J.K., „Confluence: The Selected Papers of Jeffrey K. Zeig”, Vol. 1 (v. 1), Zeig, Tucker & Theisen, Inc. 

2009 Zeig J.K., Lesch M., „Einzelunterricht bei Erickson”, Carl – Auer.

2011 Zeig J.K.,  Kulbatski T., „Ten Commandments for Couples: For Every Aspect of Your Relationship Journey”,  Zeig, Tucker & Theisen; First edition.

2012 Zeig, J.K.,  „Confluence: Ausgewählte Schriften von Jeffrey K. Zeig”, Vol. 1, Literatur-VSM e.U,