PL|EN|DE Twitter facebook

Janik Anna, Dipl. - Psych., (PL)

« Przejdź do listy wykładowców

Psycholog   kliniczny,   certyfikowana   psychoterapeutka    S.N.P.   Polskiego    Towarzystwa Psychiatrycznego   (cert.  nr  358).   Zajmuje  się  psychoterapią  indywidualną,  małżeńską i grupową. Szkoliła się w zakresie psychoterapii w M.H.Erickson Foundation, Phoenix, AZ, USA. Specjalizuje się w psychoterapii osób z zaburzeniami psychosomatycznymi, problemami prokreacji oraz pomocy w kryzysach.