PL|EN|DE Twitter facebook

Grzesiuk Lidia, prof. dr hab. (PL)

« Przejdź do listy wykładowców

          Prof. dr hab. Lidia Grzesiuk jest emerytowanym profesorem Uniwersytetu Warszawskiego, psychologiem klinicznym, psychoterapeutą. W latach  1991-2009 pełniła funkcję kierownika Katedry Psychopatologii i Psychoterapii w Wydziale Psychologii UW. Założyła Akademicki Ośrodek Psychoterapii, który działa od końca lat 70. XX w.; pełni funkcje usługowe, dydaktyczne i badawcze. Jest certyfikowanym psychoterapeutą Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Posiadała certyfikaty psychoterapeuty i superwizora psychoterapii Sekcji Psychoterapii oraz rekomendacje trenerskie Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

         Jest autorką/współautorką/redaktorem naukowym m.in. następujących książek: „Psychophysiological aftereffects of prolonged stay In psychiatric hospital” (1970), „Fizjologiczne podstawy zachowań” (1974), „Jak ludzie porozumiewają się?” (1978, 1983), „Style komunikacji interpersonalnej” (1979), „Studia nad komunikacją interpersonalną” (1994), „Umiejętności menedżera …” (1997, 2002), „Zaburzenia komunikowania się neurotyków, osobowościowe wyznaczniki nerwicy i psychoterapia” (1988), „Psychoterapia – szkoły, zjawiska, techniki i specyficzne problemy” (1994, 2000), „Psychoterapia. Teoria” (2005), „Psychoterapia. Praktyka” (2006), „Psychoterapia. Badania i szkolenie” (2006), „Psychoterapia.  Integracja” (2010), „Psychoterapia. Problemy pacjentów” (2011), „Psychoterapia. Szkoły i metody” (2011) i  „Psychoterapia. Pogranicza” (2012). Jest współautorką badań charakteryzujących psychoterapeutów prowadzących psychoterapię w Polsce.