PL|EN|DE Twitter facebook

FOTOS

The pre-congress workshop, 11.06.14

Dr Jeffrey Zeig, Advanced Techniques of Therapy.

 • fot.K.Karauda

 • fot.K.Karauda

 • fot.K.Karauda

KONGRESS 12-15.06.14

Betty Alice Erickson i Eric Greenleaf

 • fot.K.Karauda

Anna Wierzbowska; Paweł Nowicki (der Volontär).

 • fot.K.Karauda

 • fot.K.Karauda

 • fot.K.Karauda

Betty Alice Erickson; Peter Nemetschek.

 • fot.J.M.Kaliszewski

 • fot.J.M.Kaliszewski

 • fot.J.M.Kaliszewski

Geary Brent i Klajs Krzysztof. Live supevision. Discussion

 • fot.K.Karauda

Virot Claude; Peter Nemetschek, Krzysztof Klajs.

 • fot.J.M.Kaliszewski

 • fot.J.M.Kaliszewski

 • fot.J.M.Kaliszewski

Nemetschek Peter, workshop: Erickson bei der Arbeit.

 • fot.K.Karauda

Brent Geary; Peter Nemetschek.

 • fot.M.Dauenhauer

 • fot.M.Dauenhauer

 • fot.M.Dauenhauer

Eric Greenleaf; Krzysztof Klajs; Betty Alice Erickson.

 • fot.M.Dauenhauer

 • fot.M.Dauenhauer

 • fot.M.Dauenhauer

Dirk Revenstorf; Krzysztof Klajs.

 • fot.M.Dauenhauer

 • fot.M.Dauenhauer

 • fot.M.Dauenhauer

Eva Ferstl; Brigitta Loretan; Brigitte Hüllemann.

 • fot.K.Karauda

 • fot.K.Karauda

 • fot.K.Karauda

Jolanta Berezowska; Claude Virot; Srinivasaiah Ramachandra; Bernhard Trenkle.

 • fot.K.Karauda

 • fot.K.Karauda

 • fot.K.Karauda

Susy Signer-Fischer; Gunther Schmidt; Aleksandra Nowak; Małgorzata Skubacz.

 • fot.K.Karauda

 • fot.K.Karauda

 • fot.K.Karauda

Betty Alice Erickson, Jeffrey Zeig, Casula Consuelo.

 • fot.J.M.Kaliszewski

 • fot.M.Dauenhauer

 • fot.J.M.Kaliszewski

Katarzyna Szymańska; Krzysztof Klajs.

 • fot.J.M.Kaliszewski

 • fot.J.M.Kaliszewski